نام سمت مدرک رشته تحصیلی توضیحات دیگر
معصومه حیدری رِئیس هیئت مدیره فوق لیسانس IT و فناوری اطلاعات
نوید تکشی مشاور ارشد مدیرعامل فوق لیسانس مدیریت و مدرس اتاق بازرگانی